~ SÖDERSTEDTS ~

MED RÄTTEN PÅ DIN SIDA

Med Rätten På Din Sida
1/6
Offentligrättsligt stöd
Juridiskt stöd för företagare
Familjerätt - trygghet för dig och din familj
Offentlig företrädare

Med ett unikt uppdrag.

 

De orden kännetecknar i kort ditt uppdrag som befolkningens företrädare och resurs inom offentlig sektor.

 

För att du ska kunna vårda och genomföra ditt uppdrag på det framgångsrika sätt som dina medborgare önskar, måste du ha mycket goda kunskaper om de risker och möjligheter som finns för er mycket speciella verksamhet.

 

Vårt erfarna juridiska team hjälper dig och dina kollegor med det! 

Företagare

Ledning. Styrning. Ansvar.

Företagsledare som utmärker sig gör det för att de kontinuerligt, intensivt och medvetet arbetar på sin och sin organisations utveckling.

 

Med en tydligt utformad strategi, resurseffektivt praktiskt arbete och målmedveten riskmanagement, lägger dessa framgångsrika företagsledare grunden för tillväxt, långsiktiga prestationer och samhällsinflytande.

Gör som tusentals andra toppledare och ta stöd av vårt erfarna juristteam!

Ledaren som privatperson

Trygghet för det som är viktigast i livet.

Födseln eller adoption av ett barn eller barnbarn. Samboende. Partnerskap. Giftermål. Skilsmässa. Vårdnadsbeslut. Sjukdom. Emigration. Immigration. Olycka. Dödsfall. Arv.

Livet största ögonblick - de är många, ofta mycket värdefulla och inte sällan oförutsägbara.

Se till att du skapar trygghet för dina käraste och ro för dig själv genom att planera och agera för de största händelserna i ditt liv, och för tiden efter då du inte finns längre.   
 

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.