Arbetsrätt för Ledare i Offentlig Sektor

Förutsättningarna för ditt uppdrag

Som chef och ledare med personalansvar har du ett stort ansvar för såväl din personal men även för din arbetsgivare. Det kan vara svårt att veta vad som arbetsrättsligt förväntas av dig som chef. Det är också svårt att förstå skillnaden, om det finns någon, mellan att vara privat respektive offentligt anställd.

 

 

Kursen Arbetsrätt för kommuner och landsting vänder sig till dig som är chef och ledare med personalansvar inom kommun eller landsting och som vill få bättre förståelse för vilka lagar som gäller, vad man som chef får respektive har rätt att göra utan att förhandla, vilka disciplinära åtgärder som finns och vilka av dessa som kräver förhandling samt även vilka arbetsrättsliga ageranden som förväntas av dig som chef.

 

Kursen, som genomförs under två dagar, är till för dig som måste känna till det arbetsrättsliga regelverket och som behöver veta hur det ska tillämpas i praktiken. I kursen får du veta inom vilka ramar du som chef får och ska agera. Du får även värdefulla tips om hur du ska veta i vilka situationer du måste förhandla med facket innan du vidtar en åtgärd.

 

Efter utbildningens genomgång kommer du att ha goda kunskaper om bl. a. gällande lagstiftning, arbetstagarens rättigheter, olika anställningsformer, praxis från domstolarna, disciplinära åtgärder och anställningens avslutande.

 

Efter genomförandet av kursens avslutande skriftliga examination, får du ett kurscertifikat som bevis på dina utmärkta kunskaper i arbetsrätt.

 

Kunskap är nyckeln till att handla rätt i viktiga arbetsrättsliga frågor och i denna högaktuella kurs får du möjlighet att arbeta igenom frågorna och förbereda dig så att du kan omsätta dina kunskaper när du behöver i ditt arbete.

 

 

Innehåll

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentligt anställda (LOA)

Kollektivavtal

Lagen om medbestämmanderätt

Arbetstidslag

Semesterlagen

Föräldraledighetslagen

ANSTÄLLNINGSAVTALET

Vad säger anställningsavtalet?

Lojalitet

Vad gäller om anställningsavtalet säger något annat än lagen?

Vad säger praxis?

 

ANSTÄLLNINGSFORMER

Tillsvidareanställning

Allmän visstidsanställning och vikariat

Provanställning

Projektanställning

Säsongsarbete

Inhyrning av personal

 

ARBETSTAGARENS RÄTTIGHETER

Lön, ersättningar utöver lön och förmåner

Försäkringar

Ålderspension

Semester och annan ledighet enligt lag

Särskilt om föräldraledighet

Ledighet enligt kollektivavtal eller enskild överenskommelse

 

ÄNDRADE ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

Generellt om ändrade anställningsvillkor

Löneminskning

Förändrade arbetstider

Omplacerings- och anpassningsskyldighet

Indragna förmåner

 

DISIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Tillrättavisning och varning

Avstängning

 

ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE

Arbetstagarens egen uppsägning

Uppsägning - arbetsbrist och personliga skäl

Avskedande

 

ARBETSTAGARENS SJUKDOM

Grund för uppsägning?

Rehabiliteringsansvar

Arbetsgivarens utredningsskyldighet

Arbetsgivarens och arbetstagarens övriga skyldigheter

Den praktiska processen

Särskilt om funktionsnedsättning

 

FÖRHANDLINGSSKYLDIGHET

Informations- och förhandlingsskyldighet m.m.

Förhandlingsordningen

Sanktioner vid utebliven förhandling

 

DISKRIMINERING

Vad säger lagen?

Särskilt om arbetsgivarens ansvar

Processarbetet med de s.k. aktiva åtgärderna


JAG SOM CHEF

Min roll som chef och medarbetare

EXAMINATION

 

Målgrupp

 

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som är chef och ledare med personalansvar i kommun eller landsting.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

 

 

Uppdragsutbildning

 

Utbildningen Arbetsrätt för Ledare ingår i SÖDERSTEDTS utbud av uppdragsutbildningar för den kommunala sektorn. Utbildningen genomförs under en heldag på plats hos er, det datum som ni väljer.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor till en framgångsrik mandatperiod.

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.