Arkivering - grund

För trygghet och rättssäkerhet i din roll

Vill du känna dig trygg i hur du ska arkivera så att du både uppfyller de lagkrav som finns och de krav som er verksamhet ställer? 

 

 

Lagstiftningen och andra regler ställer krav på hur vi ska ta hand om våra arkiv. Den moderna tekniken skapar också helt nya möjligheter för arkivhantering. Men hur ska vi möta dessa krav och möjligheter?

 

Med ett välordnat arkiv blir det också smidigare och enklare att söka information. Denna kurs ger dig de grundläggande kunskaper som behövs, för att du ska kunna sköta arkivet på en myndighet eller ett företag. Arkiv finns ju i alla typer av organisationer.

 

Kursen syftar till att ge dig kunskap om de regler som gäller för arkivhantering, tekniker för modern och effektiv
arkivhantering. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna sköta en myndighets eller ett företags arkiv.

Utbildningen Arkivering - grundkurs är en heldags platsbaserad utbildning som syftar till att ge dig de kunskaper du behöver för att framgångsrikt arbeta med dina viktiga arbetsuppgifter inom arkivering. Du får lära dig mer om de lagkrav som finns, hur arkiveringsskyldigheten fungerar i praktiken och får en grundlig genomgång av vad som krävs för bevarande av våra viktiga offentliga handlingar. 

 

Efter kursen, som leds av Ulrika Nilsson - jurist och ledarskapskonsult med erfarenhet som kansli-, administrativ och kommunchef -, har du fått en god inblick inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom detta viktiga område. 

 

Efter genomförandet av kursen får du ett kurscertifikat som bevis på dina utmärkta kunskaper inom arkivering i offentlig verksamhet.


Innehåll

Introduktion

Vad är arkiv? Allmänt om arkiv och författningsöversikt

Hur skapas arkiv? Arkivbildning med sortering och registrering 


Gallring och rensning. Vad får vi kasta? Måste bevaras? Gallringsbeslut.

Hur ska arkiven redovisas? nya metoder för arkivredovisning. 

Att skapa hållbara arkiv. Arkivsäkerhet. Krav på material och digitalt bevarande.   

Effektivare planering och styrning med dokumentplaner. 

Arkivlagens krav och praktisk förvaring

Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa

Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden

Målgrupp

 

Arkivassistenter, arkivredogörare, registratorer, administratörer, sekreterare och andra som ska arbeta med arkivering i offentlig verksamhet eller i offentlig-privat samverkansorgan.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!


Kursanmälan


Utbildningen Arkivering - grund genomförs som en heldags uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att anordna utbildningen i din organisation eller inom ditt lokala kommunförbund, vänligen kontakta oss nedan.  
 

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.