Avancerad Kommunal Juridik för Kommunsekreterare, Utredare och Handläggare

Offentligrättslig fördjupning för kommunala specialistfunktioner

Det offentligrättsliga regelverket är både omfattande och ibland mycket svårtolkat. För dig som är kommunsekreterare, utredare, handläggare eller som har något annat specialistuppdrag inom den kommunala sektorn är det dock viktigt att både kunna förstå, tolka och tillämpa regelverket på rätt sätt. 

 

I fördjupningsutbildningen Avancerad Kommunal Juridik får du och dina kollegor den avancerade kunskap som ni behöver för en rättssäker avancerad ärendehantering och för att känna er trygga i ert specialistuppdrag.

 

Genom utbildningen kommer du att få fördjupa dig inom den omfattande offentligrättsliga lagstiftningen som styr den kommunala verksamheten och, genom verklighetsbaserade praktiska övningar kommer du att få goda kunskaper i såväl tolkning som tillämpning av de olika lagarna och reglerna.

 

Efter kursens genomgång kommer du att ha god kännedom om vilket regelverk som styr den kommunala verksamheten samt veta var och hur du ska finna och tolka den lagstiftning och rättspraxis som finns i olika frågor.

 

Ett särskilt avsnitt är tillägnat ny eller kommande offentligrättslig lagstiftning som du i ditt specialistuppdrag - och ofta kommunens juridiska - expert, bör känna till. 

 

Efter genomförandet av kursens avslutande skriftliga examination, får du ett personligt kurscertifikat som bevis på dina utmärkta kunskaper i avancerad kommunal juridik. 

 

 

Innehåll

INTRODUKTION

FÖRPROV

 

JURIDISKA RAMAR FÖR KOMMUNERNAS OCH REGIONERNAS VERKSAMHETER

 

DEN ORGANISATIONELLA FRIHETEN  

 

AVANCERAD ÄRENDEHANDLÄGGNING, SAMMANTRÄDESTEKNIK & BESLUTSFATTANDE

 

SEKRETESSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING

 

ATT TOLKA OFFENTLIGRÄTTSLIG LAGSTIFTNING OCH RÄTTSPRAXIS 

AKTUELLA UTREDNINGAR OCH  LAGSTIFTNING PÅ GÅNG 

EXAMINATION

 

Målgrupp

 

Utbildningen riktar sig till dig som är erfaren kommunsekreterare, utredare eller handläggare inom kommunal och regional verksamhet. 

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

Uppdragsutbildning

Utbildningen Avancerad Kommunal Juridik för Kommunsekreterare, Utredare och Handläggare  ingår i SÖDERSTEDTS utbud av uppdragsutbildningar för den kommunala sektorn. Utbildningen genomförs under 2 dagar på plats hos er alternativt som en online utbildning (2 tim/vecka under 8 veckor). 

 

Vi genomför gärna utbildningen i samarbete med ert regionala kommunförbund, med generösa grupprabatter.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor till ett framgångsrikt uppdrag som kommunens administrativa expert.  

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.