Bättre Arbetsmiljö (BAM)
i Praktiken

Arbetsmiljöutbildning för en attraktiv och hållbar arbetsplats

En god arbetsmiljö skapar attraktiva och hållbara arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. En god arbetsmiljö medför också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

 

 

Vi vet alla att en god stämning på en arbetsplats ger goda resultat. Men hur gör man för att få till en bra arbetsmiljö? I vår utbildning Bättre Arbetsmiljö i Praktiken kommer du att få kunskaper om grundkraven i arbetsmiljölagstiftningen och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

 

Du kommer också att få lära dig en effektiv praktisk metod för att identifiera risker och arbeta förebyggande med arbetsmiljöförbättringar i din organisation. Dessutom lär du dig att se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling, hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats samt hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö.

 

Bättre Arbetsmiljö i Praktiken ger dig inte bara kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet, utan även en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. I utbildningen tar vi också upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden. Utbildningen ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, samtidigt som den utvecklar din förmåga till eget lärande.Efter utbildningens genomgång - och genomfört slutprov - erhåller du ett kurscertifikat som intyg på dina utmärkta kunskaper om Bättre Arbetsmiljö (BAM) i Praktiken.

 

 

Innehåll

INLEDNING

 • LAGSTIFTNING

 • GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER OM LAGAR, REGELVERK, AVTAL & FÖRESKRIFTER OCH HUR DE HÄNGER IHOP

 • VEM GÖR VAD?

 • CHEFERNA OCH SKYDDSOMBUDENS ROLLER, ANSVAR, DELAKTIGHET OCH SAMVERKAN

 • RISKBEDÖMNING

 • GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER OM SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (AFS 2001:1)

 • GRUPPARBETE RISKBEDÖMNING 

 • ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ (OSA)

 • OLYCKSUTREDNING/ANALYS

 • INTRODUKTION SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)

 • UPPFÖLJNING AV ARBETSMILJÖARBETE

EXAMINATION

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare eller ledande politiker. Även du som är skyddsombud eller annan fackligt - eller politiskt - förtroendevald har dock mycket stor nytta av utbildningen.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning.

Uppdragsutbildning

Utbildningen Bättre Arbetsmiljö i Praktiken ingår i SÖDERSTEDTS utbud av uppdragsutbildningar för den offentliga sektorn. Utbildningen genomförs under en heldag på plats hos er, det datum som ni väljer.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.