Tillgänglig när du vill (online) | Platsoberoende (online)

ONLINE - Kommunal Juridik

- offentlig förvaltning på goda grunder!

Tid och plats

Tillgänglig när du vill (online)
Platsoberoende (online)

Om utbildningen

Den offentliga makten utövas under lagarna står det i regeringsformens första paragraf. Där anges de grundläggande reglerna för den offentliga verksamheten. I de olika lagarna presenteras de regler som offentlig verksamhet förväntas följa.

Bestämmelserna är viktiga för vår demokratiska förvaltning. Som ledande tjänsteman eller förtroendevald måste du ha kännedom och hålla dig uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller, så att den offentliga förvaltningen sköts korrekt och resurseffektivt.

I kursen ”Kommunal Juridik” benar vi ut alla begrepp och roller som du stöter på i ditt arbete eller förtroendeuppdrag. Vi går igenom viktiga lagar och deras betydelse för den kommunala handläggningen och beslutsfattande i nämnder och fullmäktige. Du kommer att få särskild kunskap om kommunallagen och förvaltningslagen, kommunens organisation och befogenheter, vilka krav som ställs på den kommunala budgeten, kommunalt företagande och möjligheterna till överprövning av kommunala beslut.

I ett särskilt avsnitt kommer du även att få lära dig om den senaste offentligrättsliga lagstiftningen - de nya kommunal- och förvaltningslagarna -, med bland annat en tydligare rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda, förändrad anmälan av delegationsbeslut och anslag på kommunens anslagstavla, krav på en snabbare ärendehantering och förändringar gällande de enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter.

Efter kursen - som motsvarar en 2-dagas platsbaserad utbildning - har du fått god kännedom om kommunal juridik, samt en uppdatering av aktuella rättsfall och praxis inom offentligt rätt.

Målgrupp

Utbildningen Kommunal Juridik  vänder sig i första hand till förtroendevalda och anställda inom kommun och landsting som behöver få djupare kunskaper om offentlig rätt. Kursen lämpar sig dessutom mycket väl som repetitionsutbildning för förtroendevalda och anställda inom offentlig förvaltning som behöver en uppdatering av sina kunskaper med anledning av ny lagstiftning och ny rättspraxis.

Expertstöd både under och efter din utbildning

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

Kursavgift: 5490 kr exkl. moms (grupprabatt för anmälningar från samma organisation)​

Biljetter
Pris
Antal
Totalt
 • Kommunal Juridik
  5,490 kr
  +1,372.50 kr VAT
  5,490 kr
  +1,372.50 kr VAT
  0
  0 kr
Totalt0 kr

Dela detta evenemang

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.