Tillgänglig när du vill (online) | Platsoberoende (online)

ONLINE - Offentlighet och Sekretess

- hantering av information i offentlig förvaltning.

Tid och plats

Tillgänglig när du vill (online)
Platsoberoende (online)

Om utbildningen

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. 

Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För enskilda tjänstemän och förtroendevalda inom offentlig verksamhet - och inom vissa privata verksamheter -, är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftningen för att kunna avgöra frågan om en handling kan lämnas ut eller inte.

Avgörandet kan ibland vara komplicerat och svårbedömt, och kanske ännu mer så med tanke på att det sker under straffansvar. Dessutom skall handläggningen ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, vilket ofta betyder samma dag.

Kursen - som motsvarar en heldags plats baserad utbildning - innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar, en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och s.k. mellanprodukter. Vidare behandlas bland annat frågorna kring handlingens utlämnande, en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad samt meddelarfriheten och tystnadsplikten.

Efter kursen har du fått en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretesslagstiftning. Du får också god ledning i hur du ska göra sekretessbedömningar och vilken tid du har på dig.

Efter genomförandet av kursens avslutande skriftliga examination, får du ett kurscertifikat som bevis på dina utmärkta kunskaper i offentlighets- och sekretessrätt.

Målgrupp

Kursen välkomnar alla som ska arbeta med att fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden och de som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor. 

Kursen är utvecklad för dig som är registrator, nämndsekreterare, kommunsekreterare, kvalificerad handläggare, administratör men är också högst lämplig för administrativa chefer, kanslichefer, presschefer, kommunchefer, förtroendevalda och andra som behöver kunskap om hanteringen av allmänna handlingar. 

Kursavgift: 5490 kr exkl. moms (grupprabatt för anmälningar från samma organisation)

Biljetter
Pris
Antal
Totalt
 • Offentlighet och Sekretess
  5,490 kr
  +1,372.50 kr VAT
  5,490 kr
  +1,372.50 kr VAT
  0
  0 kr
Totalt0 kr

Dela detta evenemang

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.