Tillgänglig när du vill (online) | Platsoberoende (online)

ONLINE - Uppdrag Nämndsekreterare

- utvecklas och stärks i din roll som nämndsekreterare!

Tid och plats

Tillgänglig när du vill (online)
Platsoberoende (online)

Om utbildningen

Arbetet som nämndsekreterare har förändrats mycket de senaste åren. Från att ha varit en tydligare sekreterarbefattning förväntas dagens nämndsekreterare besitta såväl specialistkunskaper om den kommunala nämndsprocessen som generalistkunskaper om den verksamhet inom vilken man arbetar. 

En nämndsekreterare ställs dagligen inför ett vitt spektrum av frågor och förväntas ha goda kunskaper om de viktigaste rättsreglerna inom den kommunala verksamheten och nämndsadministrationen. Om du är ny i din roll som nämndsekreterare är det viktigt att du har fått en ordentlig genomgång av de viktigaste rättsreglerna och rutinerna inom ditt ansvarsområde. Som erfaren nämndsekreterare behöver du dock också kontinuerligt uppdatera eller fördjupa dina kunskaper i ämnesområdet för att hålla dig ajour. 

I den här kursen får du den avancerade kunskap du behöver för att känna trygghet i att du arbetar rättssäkert och effektivt. Du kommer bl.a. att lära dig mer om de lagar som styr kommunernas verksamhet, deras grundläggande förutsättningar samt befogenheter och uppgifter. Vi kommer också att gå igenom kommunens ekonomiska förvaltningen och organisation. 

Efter kursens genomgång kommer du dessutom att veta innebörden av offentlighetsprincipen, reglerna kring sekretess, hur du ska hantera allmänna handlingar på ett lagenligt sätt och hur kommunens ärendehandläggning, beslutsfattande och sammanträden ska genomföras. 

Ett särskilt avsnitt är tillägnat den nya offentligrättsliga lagstiftningen - kommunallag, förvaltningslag och personuppgiftslag - som trädde ikraft år 2018.

Efter genomförandet av kursens avslutande skriftliga examination, får du ett kurscertifikat som bevis på dina utmärkta kunskaper i grundläggande kommunalrätt och nämndsadministration.

Utbildningens hemsida för innehåll.

Målgrupp

Den här utbildningen är till både för dig som är nyanställd som nämndsekreterare, kommunsekreterare, kanslichef eller nämndadministratör och till dig som har arbetat ett tag men vill utveckla dina kunskaper inom den praktiska nämndadministrationen. 

Kursavgift: 5490 kr exkl. moms (grupprabatt för anmälningar från samma organisation)

Biljetter
Pris
Antal
Totalt
 • Uppdrag: Nämndsekreterare
  5,490 kr
  +1,372.50 kr VAT
  5,490 kr
  +1,372.50 kr VAT
  0
  0 kr
Totalt0 kr

Dela detta evenemang

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.