Tillgänglig när du vill (online) | Platsoberoende (online)

ONLINE - Webinar: Nya Förvaltningslagen

- allt du behöver veta om förändringarna i den nya förvaltningslagen!

Tid och plats

Tillgänglig när du vill (online)
Platsoberoende (online)

Om utbildningen

Den nya förvaltningslagen träder ikraft den 1 juli 2018 och som anställd eller förtroendevald inom den offentliga sektorn är det mycket viktigt att du vet vad den nya förvaltningslagen innebär. 

Den nya förvaltningslagen innehåller bland annat ett utökat regelverket för att värna rättssäkerheten och ytterligare lägga fokus på ledorden: Legalitet, Objektivitet och Proportionalitet. Lagen medför också förbättrade möjligheter till snabbare ärendehantering, med elektronisk kommunikation, och ställer också ökade krav på en effektivare förvaltningsprocess. 

I vårt webinar om den nya förvaltningslagen kommer du att få kunskaper om alla förändringar i den nya lagen. Du kommer även att lära dig vilka delar i lagen som rent praktiskt inverkar på ditt dagliga arbete i offentlig verksamhet samt hur du och din organisation kan förbereda er för att följa den nya lagstiftningen. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till anställda och förtroendevalda inom kommun och landsting som behöver få kunskaper om förändringarna i den nya förvaltningslagen. 

Webinaret leds av Lisa Kristoffersson, jurist med specialisering på offentlig rätt.

Biljetter
Pris
Antal
Totalt
 • Webinar: Nya Förvaltningslagen
  2,490 kr
  +622.50 kr VAT
  2,490 kr
  +622.50 kr VAT
  0
  0 kr
Totalt0 kr

Dela detta evenemang

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.