Tillgänglig när du vill (online) | Platsoberoende (online)

ONLINE - Webinar: Nya Kommunallagen

Lär dig allt du behöver veta om förändringarna i den nya kommunallagen - när du vill & vart du vill!

Tid och plats

Tillgänglig när du vill (online)
Platsoberoende (online)

Om utbildningen

Säkerställ att du vet vad den nya kommunallagen kommer att innebära för dig som förtroendevald och din organisation. 

Den nya lagen trädde ikraft den 1 januari 2018 och innebar stora förändringar inom vissa delar av det kommunala arbetet. Den nya lagens syfte är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för att möta de utmaningar som de står inför de kommande åren. 

Lagen innebär bl.a. att fullmäktige har fått utökade möjligheter att anpassa organisationen bättre till lokala förutsättningar,  en ökad tydlighet avseende rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda och att förutsättningarna för förtroendevalda att åta sig vissa politiska uppdrag har förbättrats.

I detta webinar kommer du att få lära dig mer om samtliga förändringar i lagstiftningen, liksom förslag och tankar om framtida offentligrättsliga ändringar.

Upplägg

Utbildningen genomförs som webinar - det innebär att du har tillgång till utbildningen när du vill och vart du vill.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till anställda och förtroendevalda inom kommun och landsting som behöver få kunskaper om förändringarna i den nya kommunallagen. 

Webinaret leds av Ulrika Nilsson - jurist, interim kommun- och landstingschef och ledarskapskonsult med mångårig erfarenhet inom den offentliga sektorn. 

Biljetter
Pris
Antal
Totalt
 • Webinar: Nya Kommunallagen
  2,990 kr
  +747.50 kr VAT
  2,990 kr
  +747.50 kr VAT
  0
  0 kr
Totalt0 kr

Dela detta evenemang

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.