Juridik för offentlig sektor

GRUNDLÄGGANDE FÖR DITT UPPDRAG
- OAVSETT VEM DU ÄR ELLER VAD DU GÖR

Vårt rättsliga system är grunden för all verksamhet 

Juridisk kompetens i din organisation - en nödvändighet för en framgångsrik verksamhet. 

 

Vårt juridiska system är grundläggande för allas vår verksamhet och uppdrag, oavsett om du är verksam inom privat eller offentlig sektor. Och precis som vårt samhället i övrigt, förändras våra lagar och rättspraxis kontinuerligt. Det innebär att det är oerhört viktigt att du håller dig uppdaterad om det som beror just dig och ditt uppdrag. Och vi på SÖDERSTEDTS kan hjälpa dig med det!

 

Vi arbetar brett med rådgivning och utbildningar inom de flesta juridiska verksamhetsområden, speciellt inom offentlig verksamhet och familjerätt. Många av våra juridiska utbildningar bygger på önskemål och behov som i första hand uttrycks av våra klienter och befintliga studenter. Flertalet av våra kurser finns nu också online - många av dem erbjuds dessutom som halvdags webinars där du har möjlighet att få svar på alla de frågor som just du har.

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

Genom vårt unika sätt att arbeta med dig som vår klient, erbjuder vi en flexibilitet, kostnadseffektivitet och service som inte bara skapar mervärde för dig och din organisation, utan också ger dig en trygghet i ditt uppdrag.

MED DITT BÄSTA I FOKUS

 

Våra juridiska kurser och program 

Genom våra kurser och program ökar du inte bara din kompetens, utan också din självinsikt, ditt mod och engagemang för din framtid - utveckling så att du kan frodas, hela livet ut.

 

Följande är ett urval av våra juridiska webinars, kurser och program:

 • Kommunal Juridik

 • Nya Kommunallagen

 • Nya Förvaltningslagen

 • Förvaltningsrätt, grund och avancerad

 • Framgångsrikt Förtroendeuppdrag (ingår i vårt ledarutbud)

 • Uppdrag: Nämndsekreterare

 • Arkiv och Dokumenthantering

 • Att Leda Sammanträden i Kommunal Verksamhet
   

 • Kommunala Bolag och Stiftelser- grund
   

 • Grundkurs i Kommunal Revision

 • Kommunal Ekonomi för Icke-Ekonomer

 • Rollen som Lekmannarevisor
   

 • Korruption och Oegentligheter
   

 • Offentlighet och Sekretess i Offentlig Verksamhet

 • Offentlighet och Sekretess för Socialtjänsten

 • Offentlighet och Sekretess för Växeltelefonister och Receptionister 
   

 • Handläggning och Dokumentation för Socialtjänsten

 • Lex Sarah

 • Dokumentation inom Äldreomsorgen för Chefer och Ansvariga
   

 • Sekretess och Anmälningsplikt i Förskola och Skola
   

 • Grundläggande Arbetsrätt

 • Arbetsrätt för chefer

 • Rehabilitering ur ett Arbetsrättsligt Perspektiv

 • Lagen om Anställningsskydd (LAS)

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

 • Bättre Arbetsmiljö (BAM)

 • Kränkande Särbehandling och Trakasserier

 • Diskriminering och Likabehandling 

 • Skyddsombud och Skyddskommitté

 • Att Hantera Misskötsel

 • Crash course in Swedish Employment Law
   

 • Framtidsfullmakt

 • Arv och Testamente

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

— Anna Andersson, Hallstahammar

Mycket bra utbildning i kommunal juridik och sekretess. Jag lärde mig jättemycket nytt som jag inte hade en aning om. Kursledare var dessutom jätteengagerande och fick ett sånt "torrt" ämne som lag och rätt att bli intressant. Kudos till henne för det!

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.