Skyddsombud & Skyddskommitte

Allt du behöver veta för ditt viktiga uppdrag

Det viktiga uppdraget som skyddsombud och arbetsmiljöombud har en lång historia i Sverige. Från allra första början handlade det om arbetarombud som ”vakade över sundhet och säkerhet”. Genom en hel del förändringar under årens lopp har uppdraget dock kommit att alltmer inriktat sig på ett förebyggande, hälsofrämjande arbete - med ett helhetsperspektiv.

 

Det krävs kunskap, vilja och mod att ta ansvar för att - som skyddsombud och arbetsmiljöombud -utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom sin organisation. Denna utbildning fokuserar just på ombudens roll.

 

Genom utbildningen kommer du att få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Du kommer även att känna till den arbetsmiljölagstiftning som finns och hur den hänger ihop med övrig reglering gällande arbetsmiljöarbetet.

 

I utbildningen går vi igenom skyddsombudets roll samt ombudets rättigheter och skyldigheter. Vi går också igenom olika arbetsskador och hur de ska hanteras. Efter utbildningens genomgång kommer du att veta vad som gäller ifråga om skyddsronden, vem som ansvarar för vad och hur den går till i praktiken.

 

Du kommer dessutom att ha kunskaper om Arbetsmiljöverkets kontrollansvar och om skyddskommitténs uppdrag, sammansättning och arbete. Du kommer också att veta hur skyddsfrågor ska drivas i praktiken.

 

Efter utbildningens genomgång - och genomfört slutprov - erhåller du ett kurscertifikat som intyg på dina kunskaper om skyddsombudets och skyddskommitténs uppdrag.

 

 

 

Innehåll

INLEDNING

ARBETSMILJÖLAGEN


ARBETSMILJÖFÖRORDNINGEN

ARBETSMILJÖVERKET
Arbetsmiljöverkets roll
Arbetsmiljöverkets föreskrifter

ARBETSGIVARENS ANSVAR

ARBETSTAGARENS ANSVAR

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ ARBETSPLATSEN

Grundläggande om systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Undersökning

Riskbedömning

Åtgärder

Handlingsplan och kontroll

Arbetsmiljöpolicy och rutiner

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Samarbete med företagshälsovården och annan expertis

 

SAMVERKAN

Samverkan, medverkan och deltagande

Föreskrifter om samverkan

Ansvar och roller

Särskilt om skyddsombudet

Skyddskommitté

Samverkan i praktiken

Skillnaden mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen

Avtal om samverkan

 

ARBETSMILJÖPROBLEM PÅ ARBETSPLATSEN

Arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen

Jämställdhet och mångfald

 

MER OM ARBETSSKADOR

Allmänt om arbetsskador

Olika typer av arbetsskador

Hantera arbetsskador

ARBETSMILJÖANSVAR OCH STRAFFANSVAR

EXAMINATION

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig främst till skyddsombud, arbetsmiljöombud och andra anställda som har behov av kunskaper om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. 

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning.

Kursanmälan

Utbildningen Skyddsombud & Skyddskommitté ingår i SÖDERSTEDTS utbud av uppdragsutbildningar för den offentliga sektorn. 

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor. 

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.