Uppdrag: Ordförande i kommunal verksamhet

Ett unikt ledaruppdrag

Som ordförande i kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd har du ett mycket viktigt och unikt ledaruppdrag. Du förväntas vara dina väljares företrädare inom den kommunala verksamheten, dina politiska kollegors ledare, tjänstemannaorganisationens strategiska vägvisare och en representant för kommunen som arbetsgivare. 

 

 

Allt detta ska du kunna göra samtidigt som du säkerställer att dina kollegor och kommunalt anställda utför sina respektive uppdrag inom ditt ansvarsområde och förvaltning med skicklighet, resurseffektivitet och rättssäkert. Du har ett omfattande, krävande, roligt och spännande ledaruppdrag med andra ord!

 

I uppdragsutbildningen ”Uppdrag: Ordförande i kommunal verksamhet” benar vi ut alla begrepp och roller som du stöter på i ditt spännande förtroendeuppdrag oavsett om det är som landstings- eller kommunalpolitisk förtroendevald. Vi går igenom viktiga lagar och deras betydelse för den kommunala handläggningen och beslutsfattande i nämnder och fullmäktige.

 

Du kommer att få särskild kunskap om kommunal- och förvaltningslagarnas innehåll och praktiska betydelse för ditt uppdrag och kommunens verksamhet, kraven som ställs på kommunens organisation, den kommunala kompetensen och andra kommunalrättsliga principer, dina rättigheter och skyldigheter som förtroendevald, vilka krav som ställs på den kommunala budgeten, revisorernas uppdrag, kommunalt företagande och möjligheterna till överprövning av kommunala beslut, m.m.

 

Vi går också igenom den lagstiftning som reglerar offentlighet och sekretess, olika former av ansvar samt inverkan av den Europeiska Unionens lagstiftning på kommunernas verksamhet. 

 

Efter kursen har du och dina kollegor fått god kännedom om kommunal juridik, samt en uppdatering av aktuella rättsfall och praxis inom offentligt rätt. 

 

 

Innehåll

INTRODUKTION

DET OFFENTLIGA LEDARSKAPET

Förutsättningarna för ditt offentliga ledarskap

Att leda utifrån era offentliga utmaningar och möjligheter 

 

GRUNDERNA FÖR DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Lagstiftning till grund för den kommunala verksamheten

Vad är en kommun?

Kommunal självstyrelse
Den kommunala kompeten
sen

Kommunens befogenheter
Beskattningsrätt

 

KOMMUNENS UPPGIFTER

Obligatorisk verksamhet

Frivillig verksamhet  

 

NÄRINGSVERKSAMHET OCH SAMVERKAN

Främjande och drivande av näringsverksamhet 

Kort om kommunala bolag

PPP - att skapa ett framgångsrikt partnerskap i praktiken 

Samverkan mellan kommuner

DE VIKTIGASTE REGLERNA I FÖRVALTNINGEN

Allmän serviceskyldighet 
Muntlig handläggning
Dokumentation av uppgifter
Motivering av beslut
Underrättelse av beslut 

Överklagande och rättelse av beslut
 

ÖVERPRÖVNING AV BESLUT

Verkställighet och laglighetsprövning 

INTERNATIONELL JURIDIK SOM PÅVERKAR

EU och dess betydelse för ditt uppdrag och er verksamhet

Internationella bestämmelser du behöver känna till

OFFENTLIG UPPHANDLING

Kort om offentliga upphandling

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och landsting som behöver få djupare kunskaper om offentlig rätt. Kursen lämpar sig dessutom mycket väl som repetitionsutbildning för förtroendevalda och som behöver en uppdatering av sina kunskaper med anledning av ny lagstiftning och ny rättspraxis.

 

Expertstöd både under och efter din utbildning

 

I samtliga våra utbildningar ingår dessutom vårt unika koncept Lärande Omsorg, som innebär att du har juridiskt stöd både under och efter din utbildning!

Uppdragsutbildning

Utbildningen ingår i SÖDERSTEDTS utbud av uppdragsutbildningar för den kommunala sektorn. Utbildningen genomförs under en heldag på plats hos er, det datum som ni väljer, alternativt som en online utbildning 2 tim/vecka under 4 veckor.

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig och dina kollegor till en framgångsrik mandatperiod.

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.