Möt Vårt Team

 

Oavsett om du är privatperson, företagsledare eller företrädare inom den offentliga sektorn kommer din väg att vara kantad av aktiviteter som bygger på juridiska förutsättningar. Misstag som görs på grund av okunnighet kostar på, både direkt rent finansiellt men också i andra resurser.

 

Med stöd och vägledning från vårt internationellt erfarna specialistteam kan du enkelt, effektivt och prisvärt skaffa den kompetens och den trygghet som du behöver.

Fredrika Archer

Jurist, socionom & Organisationskonsult

 

Fredrika är skånskan som bestämde sig för att utforska vårt jordklot och studera olika världskulturer, direkt efter sina två(!) universitetsexamen. Med sin breda arbetslivserfarenhet och sina utmärkta kunskaper om kulturella skillnader, utmaningar och möjligheter är Fredrika en mycket populär föreläsare och konsult för globala koncerner. 

 

Fredrika - som också är Certified NLP Trainer - arbetar främst med företagsledare på de amerikanska och asiatiska kontinenterna. Tillsammans med Ulrika och Amal är hon ofta anlitad som facilitator eller föreläsare på stats- och företagssammankomster och konferenser.

Terrie Chambliss

Samhällsvetare & Organisationskonsult

 

Terries intresse och passion för ledar- och medarbetarutveckling har lett henne till uppdrag över hela världen som intern handledare och utbildare inom olika internationella koncerner. Hennes främsta områden inkluderar teambildning- och utveckling, kommunikation, ledarskap vid känsligt förändringsarbete och executive coaching för ledningsgruppsledare. 

 

Med sin yrkesbakgrund och sina personliga egenskaper, är Terrie en mycket uppskattad samarbets- och samtalspartner för företagsledningen i tuffa arbets- och organisationssituationer.

Ulrika Nilsson

Jurist, Ledarskapskonsult & VD

 

Ulrika är dalkullan som vet hur du uppnår dina mål, frodas och skapar framgång i ditt uppdrag och ditt liv! Som driven reseledare vid Medelhavet vid 18 års ålder, jurist vid 30, kommunchef vid 36 samt VD och ledarskapskonsult för ett managementbolag i USA vid 41 så vet hon hemligheterna om hur du och din organisation når uppsatta mål.

Med sina unika erfarenheter inom den offentliga sektorn och sina kunskaper som jurist så inspirerar och stöttar Ulrika dagligen offentliga ledare och politiker att utveckla sina starka sidor, våga leda och uppnå sina mål. Hon är en återkommande gäst i flera nationella program som ledarskapsexpert och är mycket efterfrågad som rådgivare till  amerikanska och svenska toppledare och politiker. Tillsammans med Fredrika och Amal medverkar hon ofta som facilitator eller föreläsare på stats- och företagssammankomster och konferenser, som expert inom offentligt ledarskap.

Mikaela Nyberg

Jurist & Organisationskonsult

 

Mikaela har under många år arbetat som jurist och intern organisationskonsult i både svenska och internationella koncerner. Hennes huvudfokus är på juridiskt relaterade strategiska frågeställningar.

 

Som konsult till chefer och ledningsgrupper är hon lika uppskattad för sitt engagemang och vilja att hennes samarbetspartners ska lyckas med sina uppdrag, som för sin pedagogik och raka kommunikation. 

Martin Bucht

Samhällsvetare & Ledarskapskonsult

 

Martin har mycket lång internationell erfarenhet som högre chef inom ett antal Fortune 500-företag. Med sitt fokus på komplexa, strategiska utmaningar och möjligheter, är han ett självklart förstahandsval som extern konsult för många internationella ledningsgrupper och företagsstyrelser.

Martin - som också är certifierad NLP Master Practitioner - är dessutom flitig gästlektor på universitet och njuter av att vägleda och stötta drivna unga vuxna under deras framgångsresa i sin spännande karriär. Med sin unika bakgrund och generösa personlighet, är han dessutom ofta anlitad som facilitator för internationella företagssammankomster.

Nadia Miller

Ekonom​

 

Nadia är en viktig del av vårt team och håller tillsammans med Jessica i alla administrativa trådar inom vår verksamhet. Med lång erfarenhet som administratör, chefsekonom, finansiell rådgivare och gruppledare ser Nadia till att våra processer flyter på hindersfritt.

 

På sin fritid är Nadia, tillsammans med sin familj, mycket aktiv inom hjälporganisationen Golden Retriever Rescue och nätverksorganisationen InterNations.

Amal Carlson

Jurist, Forskare & Handledare​

 

Amals stora passion är att forska och handleda inom det breda juridiska området av offentlig rätt. Den offentliga rättens nära samröre med och påverkan på våra politiska företrädares förutsättningar för sina uppdrag gör att rättsområdet konstant utmanas och utvecklas, utifrån de förtroendevaldas rätt och möjligheter till lokalt självstyre.

 

Med sin generösa, lättillgängliga personlighet är Amal ett populärt stöd för såväl lokalpolitiker som specialiserade tjänstemän inom statsförvaltningen när de behöver vägledning i hantering av olika frågor. Tillsammans med Ulrika och Fredrika så medverkar Amal ofta som facilitator eller föreläsare på stats- och företagssammankomster och konferenser, som offentligrättslig specialist.

Tilde Hedegaard 

Jurist & Organisationskonsult

 

Efter många års arbete med internationell familje- och affärsjuridik, beslutade sig Tilde för att hjälpa skandinaver i global rörelse med de juridiska (och praktiska) frågor och utmaningar som kommer av det modiga beslutet av ett liv som expat. Med sina utmärkta kunskaper, personliga erfarenheter och mycket hjälpsamma inställning är hon en populär rådgivare för europeiska och amerikanska storföretag. 

Max Bloomberg

Jurist, Politisk Strateg & Ledarskapskonsult​

 

Max har lång erfarenhet av att arbete med den politiska eliten i Washington, USA. Genom uppdrag för utländska stater och internationella organisationer har han skaffat sig en gedigen erfarenhet av det politiska (sam)arbetet. Max vet vad som krävs för att kommunicera sitt budskap på ett övertygande sätt, och för en långvarig framgångsrik politisk karriär.

Uti Kim  

Samhällsvetare & Organisationskonsult
 

Utis breda chefserfarenhet inom flertalet olika branscher och olika länder har gjort henne till en väl ansedd organisationskonsult hos och samarbetspartner till våra globala klienter. 

 

Uti har en unik förmåga att balansera mellan olika värdegrunds- och kulturella skillnader och organisationsledningens strategiska mål. Detta, tillsammans med hennes kommunikationskunskaper, gör henne till en självklar partner för organisationer i behov av stöd, rådgivning och utbildning inom kulturell värdegrundskommunikation och internationell konflikthantering. 

Peter Bixler

Civilingenjör & Organisationskonsult​

 

Peter har en lång bakgrund som områdes- och säljchef inom bygg, gas- och oljeindustrin. Sin yrkeskarriär började han dock inom finansvärlden, men fann - efter ett par år på karriärstegen - att hans ledarskapsförmåga och drivkraft lämpades sig bättre för en, för honom, mer coachande yrkesroll. Med många års erfarenhet inom försäljning, erbjuder Peter ett mycket uppskattat stöd till våra internationella klienter inom storindustrin.

Maria Michalis   

Socionom 

Maria började sin yrkeskarriär som socionom här hos oss, efter att ha gjort sitt internship med vårt team. Hennes professionella inriktning är på ledar- och medarbetarskap inom mångkulturella organisationer och de spännande utmaningar samt fantastiska möjligheter som kommer med sådana.  

 

Förutom sitt uppdrag med vårt team så forskar Maria för närvarande om internationellt och korskulturellt ledarskap, i samarbete med ett urval av våra globala klienter. 

Lisa Kristofferson

Jurist & Organisationskonsult

Lisa började arbeta med oss på SÖDERSTEDTS direkt efter sin juristexamen. Med stort intresse för - och inriktning på - den offentliga sektorn, arbetar hon främst med ledningsgrupper hos våra statliga och kommunala klienter.

 

Med sitt klarsynta och omtänksamma sätt att ta sig an känsliga problem och komplexa frågeställningar, är Lisa oerhört uppskattad hos de ledare och organisationer som hon stöttar och vägleder med sin unika kompetens.    ​

Sara Andersson   

Samhällsvetare & Ledarskapskonsult 

Sara är läraren som blev rektor som blev samhällsvetaren som riktade in sig på det spännande området som är ledarskap inom den offentlig sektorn. Med sitt pedagogiska lärande, sin generösa och klarsynta personlighet och sin långa erfarenhet i ledande uppdrag, är Sara en väldigt efterfrågad ledarskapskonsult för ledare i olika offentliga organisationer. 
 

Hennes främsta inriktning är på de frågor som uppstår för ledare i mellanchefsuppdrag, hållbart ledarskap och ledarcoaching

Daniel Therp

Jurist, Politisk strateg & Ledarskapskonsult

 

Med över 20 års erfarenhet som offentligrättslig specialist och personlig konsult till politiska ledare har Daniel erfarenhet av de flesta utmaningar och möjligheter som uppkommer för framgångsrika (blivande) ledare inom den offentliga sektorn.

 

Med sin unika expertis arbetar han numera exklusivt som stöd och rådgivare till amerikanska politiska representanter och är ofta anlitad konsult vid strategiska politiska ledningsmöten.  

Zacharias Merck

Jurist & Organisationskonsult 

 

Zach har över 10 års erfarenhet från arbete som organisationsjurist inom olika internationella företag. Med sitt breda amerikanska nätverk, arbetar han främst med europeiska företag som har, eller planerar att ha, export till den amerikanska kontinenten.

Med sin inriktning på internationell avtals- och associationsrätt är Zach också en ofta anlitad utbildare för olika nationella och svenska organisationer som endera verkar på den globala arenan, eller som arbetar strategiskt med att etablera sig där. 

Nadia Ali 

Civilekonom & Organisationskonsult

 

Nadia har mycket omfattande erfarenhet som ekonomi- och finanschef samt ekonomisk rådgivare inom såväl privata som offentliga organisationer. Hon är en populär utbildare för team inom ekonomisk verksamhet och är mycket uppskattad för sitt pedagogiska och naturliga sätt att tydliggöra ekonomiska och finansiella fråge- och problemställningar.

© 2001-2021 by GUSTO, Gusto Life Group, HAMILTON THERRELL & SÖDERSTEDTS. All rights reserved.